• slider
 • slider

Cách đếm đến 10 trong tiếng Hàn

Có ba phần: Learning the Two Systems; Mastering the Pronunciation; Studying Other Korean Words
Hàn Quốc là một ngôn ngữ đẹp nhưng phức tạp. Đếm đến 10 có thể đơn giản - tùy thuộc vào những gì bạn đang cố đếm. Người Hàn Quốc thực sự sử dụng hai hệ thống để đếm. Những từ này khá dễ phát âm, và nếu bạn chỉ muốn đếm đến 10 bài bằng tiếng Hàn - kể cả cho Taekwondo – thì không khó lắm.

Phần 1: Học hai hệ thống (Learning the Two Systems)

1.Thực hành hệ thống tiếng Hàn Quốc. Trong tiếng Hàn, bạn sẽ gặp hai cụm từ hoàn toàn khác nhau cho các con số, một chữ dựa trên từ tiếng Hàn và một từ có liên quan đến tiếng Trung (hệ thống này đôi khi được gọi là Trung Hàn). Trong hầu hết các trường hợp, nếu bạn chỉ đơn giản đếm từ 1 đến 10 (và không sử dụng tiền hoặc các trường hợp đặc biệt khác), bạn sẽ muốn sử dụng hệ thống của Hàn Quốc (điều này cũng đúng trong Taekwondo).

Thực hành hệ thống tiếng Hàn Quốc
Hãy bắt đầu thực hành hệ thống tiếng Hàn Quốc

Số Hàn Quốc được viết bằng các ký hiệu được gọi là "Hangul" và không được viết bằng bảng chữ cái La tinh. Như vậy, đánh vần bảng chữ cái La tinh của những từ này khác nhau từ vị trí này đến vị trí khác và ngữ âm.
 • 1 하나 (Hana hoặc Hah nah)
 • 2 (Dul hoặc Dool)
 • 3 (Set hoặc Seht)
 • 4 (Net hoặc Neht)
 • 5 다섯 (Dausut hoặc Dah suht)
 • 6 여섯 (Yeosut hoặc Yuh suht)
 • 7 일곱 (Ilgup hoặc eel gob)
 • 8 여덟 (Yeodul hoặc yuh duhl)
 • 9 아홉 (Ah-hope hoặc ah hob)
 • 10 (Yuhl)
Hãy nhớ rằng: Người Hàn Quốc sử dụng cả hai hệ thống tùy thuộc vào tình hình. Vì vậy, ví dụ, từ 10 có thể được nói bằng cách sử dụng hai từ hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào điều gì được tính.

>>Xem thêm: Cách học tiếng Hàn cho trẻ em hiệu quả nhất

Tuy nhiên, hầu hết các đối tượng đều được tính bằng hệ thống tiếng Hàn trừ khi việc đếm có liên quan đến tiền. Vì vậy, sách, con người, cây cối, và bất kỳ số của vật thể nào cũng sử dụng số của Hàn Quốc. Các hình thức tiếng Hàn thì được sử dụng cho số lượng các mặt hàng từ 1 đến 60 và tuổi.
 
2.Làm chủ hệ thống tiếng Trung. Các hình thức tiếng Trung được sử dụng cho những thứ như ngày tháng, số điện thoại, số tiền, địa chỉ và số tuổi trên 60.
 • 1 (eel)
 • 2 (ee)
 • 3 (sahm)
 • 4 (sah)
 • 5 (oh)
 • 6 (yoogh)
 • 7 (Chil)
 • 8 (Pahl)
 • 9 (Goo)
 • 10 (Shib)

Ẩm thực có phải là điều đưa bạn đến với tiếng Hàn không?
Ẩm thực có phải là điều đã đưa bạn đến với tiếng Hàn?

Có một số trường hợp đặc biệt trong đó, hệ thống liên quan đến tiếng Trung được sử dụng ngay cả đối với các số nhỏ, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, ngày, tháng, năm, phút, đơn vị chiều dài, diện tích, trọng lượng, thể tích và số sau dấu thập phân. Nói chung, sử dụng hệ thống của Trung Quốc cho các con số sau 60.
Mặc dù bạn thường nên sử dụng hệ thống của Hàn Quốc chỉ đơn giản bằng 1-10 trong Taekwondo, bạn nên sử dụng hệ thống của Trung Quốc khi mô tả xếp hạng của một người. Do đó, một vành đai màu đen đầu tiên là một "eel dahn", sử dụng từ hệ thống của Trung Quốc là 1 ("eel").
 
3.Thực hành số 0. Cũng có hai cách để nói không, nhưng cả hai đều là hình thức tiếng Trung.
 • Sử dụng khi đề cập đến các điểm có thể được đưa ra hoặc lấy đi, chẳng hạn như trong một trò chơi điểm số hoặc chương trình đố, nhiệt độ, và khi sử dụng số trong môn toán.
 • Sử dụng khi nói về số điện thoại.

>>Tham khảo:  9 lý do học tiếng Hàn ngay bây giờ


Phần 2: Làm chủ phát âm (Mastering the Pronunciation)

1.Phát âm từ chính xác. Tùy thuộc vào từ mà bạn đang nói, bạn có thể nhấn mạnh một âm tiết khác nhau để phát âm đúng. Một số trang web cho phép bạn nghe người bản ngữ phát âm mỗi từ. Bạn cũng có thể ghi lại cho mình để so sánh.
 • Nhấn mạnh vào đúng âm tiết. Ví dụ, bạn nên nhấn mạnh âm tiết đầu tiên khi nói "hah nah", "dah suht", và "yu suht".
 • Nhưng bạn nên nhấn mạnh đến âm tiết thứ hai khi nói "ilgup", "yu duhl" và "ah hope ".
 • Hãy nhớ không được vứt bỏ nếu bạn thấy cách đánh số khác nhau cho các trang khác nhau. Mọi người có thể viết các ký hiệu Hàn Quốc một cách khác nhau khi cố gắng nắm bắt cách phát âm.

Tiếng Hàn hay dùng kiểu đếm trong môn võ Taekwondo, thú vị quá phải không?
 
Tiếng Hàn hay dùng kiểu đếm trong môn võ Taekwondo, thú vị quá phải không?
 

2. Làm chủ kiểu đếm Taekwondo. Trong cách đếm Taekwondo, âm tiết không được nhấn mạnh gần như biến mất (như khi nói "han" cho hanah và "das" cho dasot).
 • Xung quanh "l" trong chil và pal. Nó nghe giống như "l" trong let hơn so với "ll" trong tall.
 • Từ "sh" trong từ "ship" có vẻ giống như sip. Phát âm chữ "sh" như trong ship thực sự thảm khốc khi nhiều trường hợp người ta liên tưởng đến vấn đề tình dục!

3. Nhận biết khi các chữ cái im lặng hoặc nghe giống như các chữ cái khác. Có nhiều trường hợp bằng tiếng Hàn khi các chữ cái không được phát âm. Bạn sẽ không nghe đúng nếu bạn không biết những từ đó là ai.
 • Kết thúc "t" gần như im lặng bằng những từ như seht và neht.
 • Trong tiếng Hàn, chữ "d" được phát âm là "t" khi là phụ âm đầu và kết thúc, và "l" được phát âm là "r" khi nó là một phụ âm đầu tiên. Có nhiều quy tắc khác hãy nghiên cứu chúng.
 • Người nói tiếng Anh thường kết thúc một từ với một âm thanh. Ví dụ, họ sẽ phát âm "p" trong trip bằng cách làm một hơi thở nhỏ cuối cùng. Người nói tiếng Hàn không kết thúc từ bằng một âm thanh nhỏ như vậy. Họ sẽ kết thúc một từ với miệng của họ ở cùng vị trí như khi họ nói phụ âm cuối cùng trong từ.

Phần 3: Học các từ tiếng Hàn khác (Studying Other Korean Words)

1.Sử dụng các từ tiếng Hàn cho các lệnh và cú đá trong Taekwondo. Một lý do rất nhiều người muốn học để đếm bằng tiếng Hàn là vì họ phải làm như vậy trong thời gian căng chân và tập luyện trong Taekwondo. Nếu đó là lý do bạn muốn học tiếng Hàn, bạn nên nghiên cứu các thuật ngữ Taekwondo của Hàn Quốc.
 • Cú đá trước là Ap Chagi trong  tiếng Hàn (phát âm là "Ap-cha-gee"). Một cú đá là Chagi ("Cha-gee"). Một cú đá Roundhouse là Dollyo Chagi ("Dole-ya-cha-gee").
 • Một số lệnh quan trọng của Taekwondo bao gồm: Chú ý là Charyut ("Chari-yut"),  quay lại là Baro ("Baa-row"), và hét là Kihap ("Kee-yah-p").
 • Những từ tiếng Hàn khác thường được sử dụng trong Taekwondo, bao gồm: Cảm ơn bạn ("Kam-sa-ham-ni-da"), xin chào ("An-yong-ha-se-yo"), và tạm biệt ("An-nyong-hi Ga-se-yo").

>>Có thể bạn quan tâm: Học tiếng Hàn qua bài hát 3 con gấu

2. Đếm qua 10 trong tiếng Hàn. Có lẽ bạn không muốn dừng lại ở 10. Thật sự dễ dàng để đếm hơn 10 trong hệ thống của Hàn Quốc nếu bạn hiểu một vài khái niệm.
 • Từ "Yul" có nghĩa là 10 người bằng tiếng Hàn. Vì vậy, nếu bạn muốn nói số 11, bạn nói Yul và từ 1, Hah nah: Yul Hah nah. Và như vậy với số từ 11 đến 19. Từ này được phát âm là "yull".
 • Con số 20 là "Seu-Mool" - phát âm là "Sew-mool".
 • Đối với số từ 21 đến 29, bắt đầu bằng từ tiếng Hàn 20. Vì vậy số 21 là Seu-Mool cộng với từ 1: Seu-Mool Hah nah…
 • Sử dụng cách tiếp cận tương tự để đếm thậm chí còn cao hơn bằng cách sử dụng những từ này: Ba mươi (So-Roon); Bốn mươi (Ma-Hoon); Năm mươi (Sheen); Sáu mươi (Có-Soon); Bảy mươi (E-Roon); Tám mươi (Yo-Doon); Chín mươi (Ah-Hoon); Và 100 (Baek).

Khung cảnh ở Hàn thật sự đẹp và yên bình, dĩ nhiên không phải ở thành thị rồi!
Khung cảnh ở Hàn thật sự đẹp và yên bình, dĩ nhiên không phải ở thành thị rồi!
 

3. Học tiếng Hàn khác với các ngôn ngữ khác thế nào. Tiếng Hàn có thể trông giống như tiếng Trung hoặc tiếng Nhật với những người không được đào tạo về ngôn ngữ, nhưng nó thực sự rất khác biệt và may mắn cho bạn, tiếng Hàn dễ dàng hơn.
 • Các ký tự Hangul Hàn Quốc chỉ kết hợp 24 chữ cái và một vài biến thể đơn giản. Điều này không đúng với các ngôn ngữ châu Á khác, có thể yêu cầu học hơn một nghìn bản vẽ.
 • Trong tập hợp Hangul của Hàn Quốc, mỗi ký tự chỉ là một âm tiết. Và mỗi âm tiết bằng tiếng Hàn bắt đầu bằng phụ âm.
 • Trong một số cách, học tiếng Anh thì khó khăn hơn bởi vì những từ như "read" được phát âm hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh. Điều đó không đúng trong tiếng Hàn!

*Nguồn: dịch từ Internet
Học Tiếng Hàn